Výstava žákovských prací „Cestujeme časem“:

V jarním čase jsme pozvali do školy všechny ty, kdo si ji chtějí prohlédnout, dát si něco dobrého a hlavně ocenit nápaditost a šikovnost našich žáků.

Úvodního hudebního programu se ujali osmáci pod vedením paní učitelky Patočkové. Žáci se též ujali doprovodného slova a předvedli originální divadélko ze života Otce vlasti, který se k nám do Sopotnice na skok vrátil po dvou letech, kdy byl naším hostem v rámci Noci kostelů.

V tajuplném (a mrazivém, neboť při cestování časem vzniká pořádný průvan) prostředí školní půdy návštěvníci profrčeli od pravěku starověkým Egyptem, středověkem, novověkem i moderními dějinami. Kde se zastavili, nevíme, protože zpracovávaná údobí neměla konec, ale mizela někde za ohybem cesty v mlhavé budoucnosti. Ústila do brány času, do níž může vstoupit každý, ale nikdo neví, kam dojde.

Pod vedením paní učitelek Šrámkové, Hásnedlové a Fialové předvedli naši žáci v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, co dovedou. Ať se jednalo o kreslené práce, trojrozměrné exponáty (třeba úžasné pravěké sekyry vyrobené šesťáky nejen pro výstavu, ale i výuku dějepisu), grafiku, kreslené dějiny odívání, vzdušné balóny… Bylo na co se dívat.

Vyhladovělé cestovatele čekala kavárnička v režii deváťáků a jejich třídní učitelky J. Bačové, děti mohly zavítat do dílničky a vyrobit si něco hezkého pro nadcházející velikonoční svátky, protože únavné cestování si rádi zpestříme četbou, nabízeli jsme poutníkům i knihu na jejich velkou pouť.

Doufáme, že všichni přítomní doputovali tam, kde je jim hezky, nikdo je nezlobí a netlačí je tam boty. Prostě že se na chvíli ocitli někde, kde zapomněli na všední starosti a mohli relaxovat ve světě stvořeném fantazií jejich dětí.

Mgr. Hana Prachařová

Přípravy vrcholí! Zacinká Prešov i letos?
Přípravy vrcholí! Zacinká Prešov i letos?