Modernizace a nové vybavení jazykové učebny, učebny pro výpočetní techniku a učebny přírodopisu a zeměpisu stála přes dva miliony korun a byla podpořena prostřednictvím MAS Orlicko z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj.