Škola totiž ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů Sopotnice připravila „cvičný požární poplach“, který však simuloval požár velmi přesvědčivě. Úderem osmé hodiny se nad školou objevil oblak hustého kouře, ve škole byl vyhlášen poplach, žáci byli učiteli evakuováni – a to už u školy zastavovali se zapnutou světelnou i zvukovou signalizací místní hasiči a převzali nad „požárem“ kontrolu.

Akce, která trvala méně než tři minuty, otestovala, jak by podobnou situaci škola zvládla. „My jsme velmi rádi, že s námi místní hasiči takto spolupracují, cvičení proběhlo v této podobě již potřetí – a vždy nám vyšli velmi ochotně vstříc. Pokaždé navíc nachystají pro žáky něco jiného, pokaždé potom předvedou svou techniku a žáci tak mají možnost poznat, jak hasiči pracují.

Ani letos se cvičení neobešlo bez pláče našich prvňáčků, kteří se ho účastnili poprvé. Hasiči si je ale rychle získali a už po čtvrthodině jsem viděl několik z nich, jak stojí na hasičském autě a kropí školní pozemek z vodního děla,“ popisuje úspěšnou akci ředitel školy Josef Kopecký.

(zr)