Předpokládaný termín byl stanoven na úterý  14. srpna od 6.30 do 16 hodin. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si mohou rodiče vyzvednout ve školce 7. a 8. srpna. „Zápisu se mohou zúčastnit pouze děti, které nebyly dosud přijaty k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole. K zápisu přineste s sebou vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list a potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte," upozorňuje Hana Hrdličková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy.