Návštěvníci se na výstavě Pivovarnictví v Pardubickém kraji mohou přesvědčit, že pod pojmem pivo se neskrývá pouhá představa konzumace alkoholického nápoje.
Tento rtům milý výraz pojímá i bohatou historii, různorodé výrobní postupy, specifický slovník a v neposlední řadě velkou chuťovou a barevnou pestrost.
Vaření piva má navíc v Pardubickém kraji bohatou tradici, kterou výstava sleduje v jejím nepřetržitém vývoji od roku 1913 až po současnost.
Prezentace historie pivovarnictví se samozřejmě neobejde bez celé řady zajímavostí od obrazového materiálu, přes různé předměty až po zážitkové ochutnávky pivovarnického sladu i extrémně hořkého granulovaného chmele.
O navození atmosféry hostince z období první republiky nebo bednářské dílny a celého pivovaru se postarají autentické předměty potřebné k výrobě, uchovávání a distribuci piva.  Návštěvníci si také mohou prohlédnout bohatý fotografický materiál nebo  propagační filmy z pivovarů v Hlinsku, Pardubicích a  vzdálenějších Velkých Popovicích, ukazující  výrobu piva v roce 1934.
Během výstavy je možné si přečíst nebo zakoupit noviny Pivovarský kurýr, speciálně vydané k této příležitosti, a seznámit se tak s mnoha zajímavostmi, které s pivovarnictvím souvisely. (zr)