Důvodem, proč dlouholetý starosta a úspěšný komunální politik po necelých třech měsících odchází z vedení městské společnosti, jsou nejasnosti kolem zesplatněné půjčky 1,4 milionů korun, kterou Zedníkovi poskytla firma zbrojaře Martina Rudolfa.

Půjčku exstarosta údajně získal v době, kdy město řešilo, co s opuštěným krytem civilní ochrany v parku Javorka, na který mělo předkupní právo. Podle současného vedení města loboval Zedník za to, aby radnice od možnosti odkoupit kryt ustoupila a přenechala objekt Martinu Rudolfovi, který o něj projevil zájem. Údajně se tím dostal do střetu zájmů.

„Pan Zedník se na jednání mimořádné valné hromady k problému dostatečně nevyjádřil. Domníváme se, že v době, kdy byl jmenován jednatelem Vodárenské společnosti, už musel o tomto problému vědět,“ okomentovala rozhodnutí starostka Magdaléna Peterková.

Jaroslav Zedník rozhodnutí valné hromady nezpochybňuje, důrazně se však ohrazuje proti nařčením, která v Českotřebovském zpravodaji uveřejnil koaliční zastupitel Milan Mikolecký.

„Chápu postoj a stanovisko valné hromady a respektuji jej, byť s ním vnitřně nesouhlasím. Nepíši proto, že bych v něčem pochybil, ani abych zvrátil rozhodnutí valné hromady nebo abych valnou hromadu přesvědčoval o své pravdě. Nezbývá mi, než abych očistil své jméno prezentované v nenávistných a nepravdivých článcích z pera pana Mikoleckého před nezávislým soudem,“ sdělil Deníku Zedník.

Mikolecký vyslovil podezření, že se bývalý starosta snažil ve prospěch zbrojaře Rudolfa ovlivnit rozhodování zastupitelstva. „Je na pováženou, má-li starosta tak velký dluh u zájemce o odkoupení nemovitosti, o kterém se rozhoduje právě v zastupitelstvu, kde má starosta hlasovací většinu. Ale uplatnit se mu ji nepodařilo. Jeho radniční koalice měla už v té době trhliny,“ uvedl Mikolecký.

Někdejší starosta se brání. „Domnívám se, že každé obvinění by mělo mít reálný základ a důkaz. Když jsem vstupoval do komunální politiky, vlastnil jsem ojeté auto a byt, a když jsem po šestnácti letech odcházel, tak jsem vlastnil to samé,“ dodal Zedník.

Stejné pochybnosti jako Mikolecký ovšem sdílí i starostka Magdaléna Peterková. „Kauza spojená s dluhem bývalého starosty vůči panu Rudolfovi, který měl zájem koupit kryt CO a pan Zedník tento prodej podporoval, vzbuzuje, a to zdůrazňuji, podezření na možný střet zájmů,“ řekla starostka.

Mimořádná valná hromada současně vyhlásila výběrové řízení na nového jednatele. Bude se konat už příští týden ve středu.