Hlavním bodem programu budou opět bojové ukázky v režii vojenskohistorických klubů, dále prezentace Armády ČR, integrovaného záchranného systému, výstava vojenské historické i současné techniky…