Starosta města Česká Třebová, kde byl Timkovič čestným občanem, v úterý společně s Drahoslavou Timkovičovou Mokrou, vdovou po druhoválečném veteránovi, uctili památku Vasila Timkoviče. 

Ten se přesně před sto lety narodil v obci Skotarskoje na tehdejší Podkarpatské Rusi. Svoji spletitou pouť životem, která pana plukovníka zavedla až do tohoto města, Vasil Timkovič zakončil v pondělí 2. ledna, kdy nás na věky opustil.

Válečný veterán Vasil Timkovič.
Zemřel válečný veterán Vasil Timkovič, čestný občan České Třebové

„Při lednovém smutečním obřadu jsem slíbil, že životní příběh pana plukovníka si budeme v našem městě připomínat. Považuji za symbolické, že jsme tak učinili právě zde, tedy u busty T. G. Masaryka v Parku Československých legií,” uvedl po položení květiny a zapálení svíčky starosta města Zdeněk Řehák.

Starosta připomněl, že pan Timkovič se jako funkcionář Československé obce legionářské spolupodílel na tom, že dnes v České Třebové mají místo zasvěcené hrdinům zahraničního odboje. 

Vasil Timkovič na fotografii pro Paměť národa.
Odešla legenda, vzpomínají blízcí na válečného veterána Vasila Timkoviče

“Společně se členy obce zahájíme debatu o tom, jak by mohlo vypadat pamětní místo určené přímo k uctění památky pana plukovníka v našem městě,“ dodal Řehák.