Důležitého jednání se zúčastnil vrchní přednosta uzlové železniční stanice Česká Třebová Zdeněk Kudrna, ředitel regionálního pracoviště SŽDC Hradec Králové Vladimír Filip, náměstek generálního ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb. Za České dráhy jednali Zbyněk Savara a Ivo Toman. O železničním uzlu s nimi diskutovali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s náměstkem Jaromírem Duškem, přizvali také starostu města Jaroslava Zedníka.
Jednání mělo dvě hlavní témata: stav dispečerského pracoviště českotřebovského uzlu 019 a katastrofální stav k němu vedoucího podchodu pod tratí z ulice bratří Hubálků. „Považovali jsme za nutné, aby se zástupci SŽDC a Českých drah mohli přímo na místě seznámit se žalostným stavem podchodu na nádraží, který je přitom klíčovou spojnicí města se čtvrtí Borek a průmyslovou zónou. Dispečink, který sídlí v budově číslo 19 z roku 1972, potřebuje rovněž nutně rekonstrukci. Budova je ve vlastnictví Českých drah, Správa železniční dopravní cesty ji proto nespravuje a také ani neopravuje," řekl hejtman Martin Netolický.
Ve špatném technickém stavu jsou především rozměrná okna. „Přímo na místě se ukázalo, že se jedná o řešitelný problém a velmi mě potěšila zpráva o tom, že se zde již objevili pracovníci, kteří mají výměnu oken na starosti. Okna by tak mohla být nahrazena ještě do příchodu nevlídného počasí," informoval hejtman.

Zdevastovaný podchod pod železnicí v České Třebové.
O podchodu od Korada k objektu 019 se diskutuje opakovaně. V minulosti v něm došlo k několika přepadením. Naposledy loni v létě tam tři mladíci přepadli seniora. Situaci je podle kraje nutné řešit co nejdříve. 
Narychlo jsme proto přizvali k jednání také starostu města Jaroslava Zedníka. Stav podchodu je opravdu žalostný a jeho kompletní generální oprava bude možná až v souvislosti s přestavbou uzlu v rámci rekonstrukce jednoho z posledních úseků železničního koridoru. Pro urychlení řešení situace se proto znovu oprášila myšlenka vybudování nadchodu, jehož trasa a postup výstavby není na přesné poloze koridorových tratí nijak závislý," vysvětlil Martin Netolický. Vybudování nového nadchodu nebo rekonstrukce podchodu budou náročnou investicí, kterou musí vyřešit SŽDC.

Jednání o nadchodu mezi městem a SŽDC probíhala aktivně už na podzim roku 2012. Návrh lávky dokonce existuje. Předběžná cena se pohybuje kolem osmdesáti milionů korun. „Řešíme problém, jak zajistit financování, musíme sehnat dotační titul, ze kterého bychom to zaplatili. Potom se budeme bavit o tom, jak se bude město spolupodílet na dofinancování projektu, na jeho provozu a údržbě," uvedl tehdy starosta Jaroslav Zedník. Tehdy se ještě jako reálný termín zahájení stavby jevil rok 2014.
Podchod byl vybudován v padesátých letech minulého století, nahradil Herzánův most, který překlenoval kolejiště od 20. let minulého století. Železniční trať, která město rozděluje, v minulosti spojovalo několik mostů.
(tz, miš)