Na minulém jednání zastupitelstva 29. května byl na žádost občanů zařazen zvláštní bod projednání situace kolem pokračování stavby protipovodňových opatření, a to zejména zastavení kácení lip na březích Divoké Orlice na Husově nábřeží. Při diskusi byla dohodnuta informační schůzka občanů se zástupci dotčených organizací – města Žamberka jako navrhovatele, Povodí Labe jako investora a projektantů stavby. Cílem bylo zjistit, jak a zda vůbec se dá upravit současný projekt. Schůzka proběhla ve čtvrtek 7. června a přes silné emoce nepřinesla ve věci zásadní posun.

Přirozeným mluvčím občanů nespokojených se stávajícím projektem se stalo vznikající sdružení Živý Žamberk, které se distancuje od výhrůžek dalších rozčilených obyvatel. „Neusilujeme o hledání viníka, nýbrž o nápravu a nalezení konstruktivního řešení,“ zdůrazňuje iniciátorka petice proti kácení lip Lenka Goliášová. Petice má být předána zastupitelům na jednání 19. června.

Shoda panuje mezi všemi v tom, že současná podoba Havlíčkova nábřeží je otřesná. Je však stále ve fázi hrubé stavby, betonové zdi budou přikryty zeminou a ozeleněny, v rámci úprav nábřeží bylo zavedeno osvětlení, vybudován chodník k centru sociální péče a bude doplněn inventář jako lavičky a odpočinkové plochy.

Kritickým bodem je důvěra zainteresovaných stran. Povodí Labe se řídí stávajícím projektem, jež je ochotno změnit, pokud bude v krátkém časovém horizontu vydáno nové stavební povolení. Město chce vyjít vstříc požadavkům obyvatel nábřeží, tak jako už například zpracovalo požadavky obyvatel z Brorsenovy ulice. Signatáři petice však v napjaté atmosféře nevěří přístupu města. „Stávající projekt je vytvořen pouze na dvacetiletou vodu, tedy hororovým scénářům z roku 2000 stejně nezabrání a majetek a zdraví osob nezachrání. Kdo nám občanům zaručí, že se situace nebude opakovat a že zhotovitel za sebou pouze nezanechá vykácené aleje a nedokončenou výstavbu, tedy nefunkční protipovodňová opatření podobně jako minulá firma?“ ptá se na svém webu Živý Žamberk.

„Na dotčeném území je stavební uzávěra, tudíž bez alespoň nějakých opatření proti vodě není možné postavit ani garáž. Také si lze jen velmi těžko v dané oblasti nemovitost pojistit. I ke zlepšeních těchto úkonů přispěje realizace alespoň nějaké formy ochrany,“ řekl starosta města Jiří Dytrt. Jediným konstruktivním posunem po informační schůzce je dohoda na spolupráci dendroložky Ivy Zemanové s Technickými službami na novém plánu výsadby zeleně na nábřeží. „V každém případě to budou vzrostlé stromy, které už mají korunu, nikoli jen malé kmínky,“ slibuje starosta Jiří Dytrt.