Domov pod hradem Žampach poskytuje službu chráněné bydlení od roku 2013, a to ve městě Letohrad. V souladu s transformačním plánem sociálních pobytových služeb domov postupně navyšuje kapacitu služby chráněné bydlení, která je určena především pro zdravotně postižené osoby s nižším stupněm závislosti na pomoci a podpoře. Jedná se o osoby s předpoklady pro bezproblémové soužití v domácnostech umístěných v bytech v běžném společenském prostředí.

Přestože dochází k postupnému snižování kapacity pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu, je v transformačním plánu počítáno i v dlouhodobém výhledu se zachováním těchto lůžek. Plánováno je také, že menší část této kapacity bude do budoucna sloužit jako služba pro děti se specifickými potřebami, včetně služby odlehčovací, podporující možnost setrvání těchto dětí v rodině.

Ředitel žampašského domova Luděk Grätz k tomu na vysvětlenou říká: "Do roku 2018 plánujeme navýšit počet uživatelů ve službě chráněné bydlení na 25, což by představovalo zhruba čtvrtinu z celkové kapacity našich pobytových služeb. Avšak tento náš záměr také zahrnuje realizovat plánovanou výstavbu dvou dvojdomků, tedy čtyři domácnosti, v připravované stavební lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradu. Pokud jde o připravovanou specializovanou službu pro děti, tak zde chceme zaměřit menší kapacitu naší pobytové služby na pomoc rodičům s dětmi s poruchami autistického spektra. S naším zřizovatelem jsme si vědomi, že tato služba je mimořádně náročná, ale současně v Pardubickém kraji velmi chybí."

Služba chráněné bydlení v Žamberku bude mít v nejbližší době k dispozici tři malometrážní byty v lokalitě pod radnicí a uživatelům zde bude dána možnost společného, párového bydlení.

„Změnám, které nás v nejbližší době čekají, předcházely opravdu důkladné přípravy. Pracovali jsme na nich v týmu téměř dva roky, jednali s uživateli, zákonnými zástupci, zástupci měst a obcí, čerpali zkušenosti z jiných zařízení a vše se snažili vymyslet a navrhnout tak, aby to bylo ku prospěchu uživatelům služeb domova. Velmi podstatné je pro nás, aby všichni uživatelé měli nadále dostatečnou nabídku aktivizačních činností a zejména pracovního uplatnění. Velmi podstatný byl pečlivý výběr a příprava klientů, ověřování jejich schopností. Samozřejmě zajišťujeme nezbytnou asistenční péči v potřebném rozsahu," dodává Jaromír Fabián, vedoucí sociální péče.  (gr)