Ten byl velitelem 2. praporu 1. čs. samostatné brigády v SSSR, jehož průzkumníci jako první vstoupili dne 6. října 1944 u Dukelského průsmyku na naše území.

Vojenská historie

Ráno ožije žamberské Masarykovo náměstí hudbou, vzácnými hosty a především vojenskou historií.
Mezi devátou a desátou hodinou si zájemci u radnice budou moci prohlédnout historická vojenská vozidla. Kolona se poté přesune na náměstí gen. Knopa. Tam se bude od 10.30 hodin konat pietní akt s položením kytic u pomníku obětí 2. světové války a gen. Josefa Knopa. Na odpoledne je plánován další pietní akt, a to od 13 hodin v Žamberku – Polsku u pamětní desky paravýsadku Barium.
V nedalekém areálu Pod Suticí bude zahájen ve 14 hodin dechovým souborem ZUŠ P. Ebena Žamberk bohatý doprovodný program určený pro širokou veřejnost. „Představí se zhruba sedmdesát členů klubů vojenské historie v dobových táborech, věnujících se našemu vojsku ve Velké Británii a v SSSR. K vidění budou například historické vojenské automobily a motocykly, polní ambulance a ošetřovny, pracoviště polní pošty a vojenské policie, bohatá sbírka zbraní a výstroje," přiblížila program Petra Brůnová ze žamberské radnice.
Uskuteční se komentované ukázky výcviku čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, například pořadová příprava nebo pěchotní výcvik. K vidění bude také obsluha protitankového děla včetně střelby, dále kompletní výbava parašutisty připraveného k vysazení do okupované vlasti i část výcviku, kterým musel projít. Připraveny jsou také komentované ukázky výcviku čs. brigády v SSSR a z činností kulometného družstva s kulometem Maxim, které předvede také obsluhu a střelbu ze 45 mm sovětského děla.

Radiové spojení

Atraktivní novinkou bude uskutečnění mimořádného radiového spojení pod značkou OL 70 BARIUM mezi Žamberkem a Anglií (a také celým světem) ve fonii a morse s hlasitým odposlechem pro všechny přítomné návštěvníky. K této příležitosti jsou vydané tzv. QSL spojovací karty, které si na památku můžou zájemci odnést.

Hudební tečka

„Nezapomněli jsme ani na program pro děti. Ten nese název Průvodce historií a děti se mohou těšit na poznávací soutěž a hry mezi dobovou vojenskou technikou s malou odměnou," dodala Petra Brůnová. Odpolední program skončí o půl sedmé. Tečku za velkou vzpomínkovou akcí „Přísahali republice" v 19 hodin udělá vystoupení Honzy Vyčítala & Greenhorns.
Vojenské historii se bude věnovat také výstava v Městském muzeu Žamberk, která potrvá až do 15. června. K vidění budou zajímavé exponáty: dobové vojenské uniformy, zbraně, výslechové pomůcky gestapa, válečné artefakty a osobní předměty. Ty jsou zapůjčeny z Vojenského historického ústavu v Praze, ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, Východočeského muzea v Pardubicích a od soukromých sběratelů Viléma Fencla a Vladislava Severina.
(tz, miš)