Opravu ulic Klostermanova a Nádražní zařadil kraj do svých dotačních titulů. Práce by mohly začít už v červenci nebo srpnu. „Vzhledem k tomu, že jedna bude muset sloužit vždy jako objízdná trasa, budeme jednat o tom, aby se ulice Klostermanova opravila jako první a počátkem příštího roku potom Nádražní ulice. Společně s tím by se realizovala úprava přednádražního prostoru, kde vzniknou nová parkovací místa," uvedl starosta Žamberku Jiří Dytrt.
Vzhledem k tomu, že nádraží leží na katastru sousedních Dlouhoňovic, obce společně uvažují a jednají o tom, že by je spojila cyklostezka. Jsou zadány realizační studie, hledá se trasa s minimálními náklady a nároky na výkup pozemků, jasno by o ní mohlo být ve druhé polovině letošního roku.