Ještě do konce června budou na odjezdových stanovištích nainstalovány čtyři nové prosklené autobusové čekárny. Jejich součástí budou nové lavičky a dva bezbariérové přístupy. „K odjezdovým stanovištím umístíme nové označníky zastávek s jízdními řády chráněnými proti nepřízni počasí a vandalismu. Zajistili jsme úpravu, vymalování a zkulturnění vnitřních prostor čekárny pro cestující," uvedl Radek Kuběnka, ředitel společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí.
„Autobusové nádraží není vlastněno městem a bez společného řešení s majitelem nebylo možné nedostatky odstranit. Chtěl bych poděkovat firmě ČSAD Ústí nad Orlicí za její vstřícný přístup. Věřím, že občanům a návštěvníkům našeho města budeme moci od poloviny tohoto roku zlepšené prostředí autobusového nádraží představit," doplnil ho starosta Jiří Dytrt.