UZAVÍRKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OLDŘICHOVICE A ČERNOVÍR

informace z úřední desky ZDE

místo: místní komunikace 406c, 401d5, 401d6, 700d1 a 400d3 v Ústí nad Orlicí – Oldřichovice a Černovír a veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí od silnice II/360 do Černovíra

termíny:

etapa č.1, místní komunikace 406c v termínu: 14.6. – 21.6.2024

etapa č.2, místní komunikace 401d5 v termínu 14.6., 18.6 – 22.6.2024

etapa č.3, místní komunikace 401d6 v termínu 14.6., 18.6 – 22.6.2024

etapa č.4, místní komunikace 700d1 a veřejně přístupná účelová komunikace v termínu 14.6., 17.6. – 22.6.2024

etapa č.5, místní komunikace 400d3 v termínu  13.6. – 21.6.2024

druh uzavírky: úplná

objízdná trasa: objízdná trasa pouze u etapy č. 4 pro cyklisty

důvod: rekonstrukce  povrchu komunikací po stavbě splašková kanalizace Černovír - MOBIKO plus a.s.

close Uzavírky v Ústí nad Orlicí info Zdroj: Město Ústí and Orlicí zoom_in Uzavírky v Ústí nad Orlicí

UZAVÍRKA ULICE M. J. KOCIANA

místo: Ústí nad Orlicí - místní komunikace ul.  M. J. Kociana (v úseku od křižovatky s ul. Husova po křižovatku s ul. Hakenova)
 
termín: od 06.05.2024 do 15.07.2024
 
druh uzavírky: úplná (v úseku od ul. Husova po parkoviště v ul. Kostelní budou práce provedeny za omezení provozu – posuvné pracovní místo, od parkoviště v ul. Kostelní po křižovatku s ul. Hakenova budou práce prováděny za uzavírky. Vodovodní přípojky k jednotlivým objektům budou provedeny za uzavírky celého úseku)
 
objízdná trasa: bez objízdných tras
 
důvod: rekonstrukce  vodovodu - A.B.V. spol. s r.o.

close Uzavírky v Ústí nad Orlicí info Zdroj: Město Ústí and Orlicí zoom_in Uzavírky v Ústí nad Orlicí