Zahájen bude v 10 hodin, pro veřejnost bude otevřen do 17 hodin. Součástí akce bude i doprovodný program, mimo jiné beseda a promítání filmu o Alzheimerově chorobě, k vidění budou ukázky canisterapie, vystoupí děti z různých škol.

Zájemci si mohou nechat změřit krevní tlak a glykemii, v neposlední řadě budou také prodávány produkty z „Květné zahrady“.

Tragická nehoda na Šedivci.
Nebezpečná křižovatka se mění na okružní