Již v příštím školním roce by měla být na největší ze zdejších „základek“ otevřena nová inovativní třída s programem Začít spolu. Pozoruhodný je nejen koncept třídy, do které by z kraje září mělo nastoupit dvanáct prvňáčků, ale také okolnosti, za kterých tato iniciativa vznikla.

Trochu revoltující generace

Věkově smíšená třída, cizí jazyk od začátku, Hejného matematika, učitel jako průvodce. To je v kostce jen několik bodů z výčtu, který dal dohromady spolek Škola pro mě. O jeho počátcích hovoří Klára Kovářová, sama vystudovaná pedagožka. „Na jaře 2017 jsme tak zorganizovali setkání s názvem Chceme inovativní vzdělávání v Ústí nad Orlicí, kde se sešlo cca 30 účastníků. Povzbuzeni neočekávaným zájmem jsme založili zapsaný spolek Škola pro mě a náš záměr tak získal oficiální podobu,“ vypráví o začátcích, které rozhodně nebyly lehké. Další z členek spolku, absolventka filozofické fakulty Kateřina Kapounová, přiznává, že nebylo snadné jít v konzervativním systému českého školství hlavou proti zdi. „Jsme asi trochu revoltující generace. Není nám jedno, jak naše děti přicházejí na svět, dává nám smysl respektující, tedy partnerská výchova, otázka vzdělávání je pro nás zásadní. Neděláme věci jen proto, že tak přece už dlouhou dobu fungují. Přemýšlíme, aktivně hledáme relevantní informace, umíme jazyky. Zjišťujeme, jak se věci mají jinde v Evropě,“ podotýká matka dvou malých dětí.

Pomoc od ředitele

Aby se podařilo smělému nápadu vdechnout život, bylo zapotřebí především najít vhodnou školu. Bez jejího zázemí by alternativní třída mohla existovat jen těžko. S podobným problémem se potýkala také iniciativa Doškorád, se kterou ústecký spolek Škola pro mě navázal spolupráci. „Nejschůdnější variantou, jak dosáhnout našeho cíle, bylo otevření třídy s inovativním vzdělávacím programem na některé ze stávajících ústeckých základních škol,“ potvrzuje tuto skutečnost Kateřina Kapounová a dodává: „Setkali jsme se tak s ředitelem Základní školy Bratří Čapků panem Martinem Faltou, díky jehož velké vstřícnosti jsme mohli začít na otevření dané třídy pracovat už v konkrétních obrysech. Myslíme si, že Čapkárna je skvělá škola, proto jsme velmi rádi, že třída dostala zelenou právě zde.“

Ilustrační foto
Na Andrláku zřejmě singltreky nebudou

Druhým klíčovým bodem bylo zajištění zkušené pedagožky, která by nové pojetí vyučování byla schopna zvládnout. Volba členek spolku padla na Zuzanu Šedovou, která měla s pojetím Začít spolu již své zkušenosti. „Asi před deseti lety jsem si na doporučení kolegyně koupila knihu o tomto vzdělávacím programu, který mě nadchl. Setkala jsem se na seminářích s mnoha učiteli, kteří v praxi používali některé ověřené metody. Jejich reakce mě vedly k zařazování některých prvků do své výuky,“ říká žena, která by měla postupem času vést věkově smíšenou třídu šesti prvňáků a stejného počtu žáků druhé a třetí třídy. V tom, co od alternativní třídy očekává, má zkušená učitelka jasno. „Těším se na společné chvíle nejen při učení, ale i při objevování a poznávání světa kolem nás v podnětném prostředí s vybavenými centry aktivit,“ dodává Zuzana Šedová.

Co rozhodne? Hlavně zájem…

Na otázku, jaké komplikace mohou alternativní třídu přibrzdit, případně úplně zastavit, odpovídají členky spolu Škola pro mě bleskurychle. Při stále platném normativním financování „od kusu“ se vše odvíjí od zaplněnosti třídy. „Rozhodne zájem rodičů. Jsem ovšem přesvědčená, že inovativní vzdělávací směry mají velkou budoucnost. A pevně věřím, že i v Ústí nad Orlicí,“ vyjadřuje svoje přesvědčení Klára Kovářová. „Asi jediná komplikace, na kterou jsme, možná o to tvrději, narazili, se týká zájmu o nově otvíranou třídu. Zbývají necelé dva týdny do zápisu a máme stále volná čtyři místa. Touto cestou bych ráda tuto možnost nabídla rodičům budoucích prvňáčků,“ uzavírá její kamarádka a kolegyně ze spolku Škola pro mě Kateřina Kapounová.

Program spolu Škola pro mě
Respektující přístup
Spolupráci s rodinou
Individuální přístup (dítě reflektuje, co již zvládlo)
Třídní schůzky ve formě triád (rodič–žák–učitel)
Menší počet dětí ve třídě
Věkově smíšenou třídu
Hejného matematiku
Cizí jazyk od začátku
Slovní hodnocení / sebehodnocení
Pravidla třídy tvořená společnou dohodou (ne nařízením svrchu)
Frontální výuce věnován jen minimální prostor (učitel spíše průvodce, než ten, kdo ví – na co si dítě přijde samo, to už nezapomene) 
Výuku "v terénu", Poznávání probíraného učiva v reálném prostředí (příroda, knihovna, exkurze)

Jan Pokorný