Stará přetlaková hala, která se používala pro zimní období, již několik let přesluhovala a tomu také odpovídal její technický stav. S letošní demontáží pomáhalo Tenisovému klubu Česká Třebová necelých třicet dobrovolníků se slovy „snad už naposledy".

„Nová tenisová hala bude z ocelové konstrukce, opláštěná sendvičovými panely a sedlovou střechou," informoval vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. Hala by také měla být podle projektové dokumentace postavena nad současnými tenisovými kurty číslo pět a šest a také nad přilehlou zatravněnou plochou. Po dokončení tak budou mít tenisté k dispozici o jeden kurt navíc, než tomu bylo doposud.

Začne se v létě

„Pokud nenastanou žádné komplikace, mohlo by se stavbou začít již v létě," řekl Karel Švercl. Tenisová hala se měla začít stavět už loni v létě. Záměr ale zmařilo nepřidělení požadované dotace. Stavbu tedy odsouhlasilo zafinancovat město ze svého rozpočtu. Předpokládané náklady ve výši 22,5 milionů by se měly rozdělit mezi letošní rozpočet a do roku 2018. V tomto roce je v plánu investovat do haly zhruba 9,5 milionu korun.

„Uvidíme, jaká cena vzejde z výběrového řízení," řekl Jaroslav Zedník. Dokončení stavby a dofinancování by mělo být hotové v následujícím roce.

Výběrové řízení na dodavatele stavby ale nedopadlo dle představ. „Bývá dobrým zvykem, že když je projekt za nějakou cenu, tak po výběrovém řízení jde částka dolů a v tomto případě šla cena významně nahoru," informoval Zedník s tím, že by mělo být vypsáno další výběrové řízení.