Na třech navazujících budoucích úsecích dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov a Džbánov – Litomyšl aktuálně probíhá záchranný archeologický výzkum.

Úsek Ostrov – Vysoké Mýto má být dle smlouvy s dodavatelem dokončen v dubnu 2024. "Pokud se ale neprokáží významné nálezy, je reálné dokončit práce již do podzimu letošního roku," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic na Twitteru.

Archeologické práce na úseku Vysoké Mýto – Džbánov mají smluvní termín dokončení také duben příštího roku. 

Více se o přípravě prvních dvou úseků dočete zde, včetně jejich videovizualizace:

Vizualizace dálnice D35 v úseku Ostrov - Vysoké Mýto s tunelem Homole
Obchvat Vysokého Mýta i tunel Homole. Dálnice D35 se prodlouží o 13 kilometrů

"Prozatím bylo bylo v tomto úseku objeveno a prozkoumáno dohromady přes 30 archeologických objektů s chudým archeologickým materiálem nebo zcela bez něj, proto tyto objekty není možné přesněji datovat. Dále bylo zjištěno a prozkoumáno cca 20 sídlištních objektů lužické kultury z mladší doby bronzové, které dokládají existenci menší sídlištní jednotky. Zkoumáno bylo také několik objektů ze zemědělského pravěku s chudým archeologickým materiálem. Přesto je stále reálné dokončit práce ještě letos na podzim," sdělilo ŘSD. 

Největší historické nálezy jsou v posledním úseku před Litomyšlí, kde přitom ale zároveň nejvíce "hoří čas". Smluvní termín ukončení záchranného archeologického výzkumu tady je totiž už letos v prosinci.

Vizualizace dálnice D35 v úseku Džbánov - Litomyšl
Dálnice D35 z Mýta k Litomyšli má stavební povolení. Kopat se začne příští rok

"V úseku Džbánov – Litomyšl (smluvní termín 12/23) bylo zjištěno žárové pohřebiště, jehož výzkum započal. Prozatím bylo identifikováno cca 25-30 žárových hrobů uložených v nádobě nebo jamce. Zjištěno bylo okolo 600-700 archeologických sídlištních objektů (kůlové jámy, jámy, žlaby a pece), které jsou v současnosti intenzivně zkoumány. Prozkoumána byla také jedna pravděpodobná hrobová jáma (ovšem bez zachovalého pohřbu)," dodalo ŘSD.