Nedostatek schopných zaměstnanců a stárnutí těch stávajících – to byl jeden z důvodů, proč se zemědělské družstvo v Žichlínku rozhodlo zřídit robotickou stáj. „Obávám se, že mladí u práce v dojírně 30 let nevydrží. Mladí mají dnes poněkud jiné nároky, nejenom co se finančního ohodnocení týče, ale důležitá je pro ně také atraktivita práce,“ vysvětlil hlavní zootechnik Ondřej Blabolil. Proto se pracovníci rozhodli modernizovat vybavení a do budoucna tak přilákat mladé lidi, kteří budou mít zájem pracovat s nejnovějšími technologiemi.

Družstvo má v plánu ustájit celkem 484 dojnic. Původní stáje na slámě nahradily postele s vodní matrací, na které krávy odpočívají. „Práci se zvířaty tu dále usnadňuje poziční systém Ovalert, díky němuž je možné přesně určit, kde se které zvíře právě nachází,“ objasnila Pavlína Havlová ze Zemědělského svazu.

Ve staré stáji neměly krávy nejvhodnější a nejkomfortnější podmínky. „Dojírna byla už zastaralá a vůbec byl provoz stáje nemoderní. Navíc jsme měli krávy i ve stáji, která byla původně určena pro výkrm býků. Ani ta už nevyhovovala,“ popsal někdejší stav Blabolil. Nyní si krávy musí zvyknout nejen na nové prostředí, ale také na robotické dojení. „Když pod ně poprvé vjede rameno, trochu ve stresu jsou. Ale důležité je, že nejpozději za týden si na všechny tyhle moderní novoty zvyknou a sžijí se s nimi,“ popsal Blabolil.

Vysoká investice má také do budoucna snížit náklady na výrobu mléka. Celkem osm dojících robotů pracuje ve čtyřech stájích. Nový tank, kterým na farmě disponují, má objem 25 tisíc litrů. V současnosti zde má družstvo ustájeno holštýnské a červenostrakaté plemeno. Do dvou let však chtějí držet pouze plemeno holštýnské.