Loni byl z důvodu nestability zbourán, o nový se zasloužil řezbář Jaroslav Nastoupil. Nový totem se veřejnosti představí už tuto neděli.