Hodnotilo se ve čtyřech kategoriích, v kategorii Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků kraje vyhrála oprava silnice Králíky Prostřední Lipka, třetí skončila modernizace průtahu Semanínem. V kategorii Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské unie první místo obsadila modernizace silnice z Ústí nad Orlicí na Hrádek a třetí byla oprava silnice v Červené Vodě.

„Mám velikou radost, jaké stavby se povedlo vybudovat. Některé jsou dokonce i pastvou pro oči,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Všichni využíváme staveb silničního hospodářství, ale bereme je jako samozřejmost. Tato soutěž je i jakousi připomínkou hodnotné práce, která nesmí být opomenuta. Ba naopak. Soutěž ukazuje veřejnosti, jaké stavby a v jaké kvalitě jsou budovány na území našeho regionu. Oceňujeme zde práci a píli jak stavbařů, tak i projektantů.“

Vyhlášení desátého ročníku soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2018-2019 se konalo v Kongresovém centru Golf Resort Kunětická Hora. Kraj v časovém rozmezí let 2018-2019 realizoval 123 velkých staveb, z nichž bylo do soutěže nominováno 48. Vyhodnocené stavby byly porotou vybírány dvoukolově.

„Nominovány byly stavby, jenž splňovaly požadavky určité stavebnětechnické náročnosti. Dodavatel je vyhotovil ve vší kvalitě a v termínu, který byl stanoven. Stavební díla tak musela projít pod drobnohledem poroty, kterou zajímala kupříkladu i společenská prospěšnost stavby, funkční a prostorové řešení, estetický dojem a její včlenění do okolního prostředí,“ podotkl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Mezi kategorie, které hodnotila odborná komise, patřily:

Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI
Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie
Nejzdařilejší mostní a umělá stavba
Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba.

„Situace na našich silnicích a jejich stav se sice hodně pomalu, ale jistě zlepšuje. Avšak je před námi ještě dlouhá cesta, cesta plná práce. Velmi oceňuji, co se doposud podařilo zrealizovat. Jasným důkazem jsou stupně vítězů této soutěže,“ doplnil Michal Kortyš.

Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Výsledky soutěže:

Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI

1. místo: Oprava silnice III/312 24 Králíky – Prostřední Lipka, etapa 1
2. místo: Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče I.etapa
3. místo: Modernizace silnice III/35846 v úseku průtah Semanínem – křižovatka s I/43

Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie
1. místo: Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek
2. místo: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice
3. místo: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Silnice III/04314 v úseku od křižovatky s I/43 - po křižovatku s I/11 v obci Červená Voda - km 0,000 - 5,983 (5983m).

Nejzdařilejší mostní a umělá stavba
1. místo: Rekonstrukce mostu ev.č.35816-1 Bítovany
1. místo: Rekonstrukce mostu ev.č.32221-1 Opočínek
2. místo: Rekonstrukce mostu ev.č.3716-3 Bezděčí u Trnávky
3. místo: Rekonstrukce mostů ev.č.3716-4 a 3716-5 Plechtinec

Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba
Pardubice – Černá za Bory – malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

„I za rok 2020 bude co hodnotit. V letošním roce Pardubický kraj vkládá do silnic na údržbu, modernizace a rekonstrukce částku přesahující 2,5 miliard. Z toho se uskuteční přes 80 velkých staveb,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Kortyš.