On a jeho žena byli pohřbeni na místě, ostatní za kostelem. Němečtí obyvatelé obce Schirmdorf byli odsunuti počátkem července a koncem září. Po desítkách let se němečtí Semaníňáci pravidelně vracejí.

Společná bohoslužba

„Němci jsou patrioti, mají své spolky, organizují setkání, provozují nostalgická muzea, vesnice nazývali po svých původních obcích," říká na adresu našich sousedů David Smyčka, předseda občanského sdružení Pro Semanín. Jednou z jeho činností je udržování kontaktů s Němci. Ti jsou na návštěvě v Čechách právě v těchto dnech, v Semaníně na ně čekalo překvapení. „Pietním koutkem na hřbitově a křížem sebevrahů jsme si je získali. Poté vyslovili přání, jestli bychom neopatřili nějakou cedulku, jež by připomínala onu květnovou událost. Oslovil jsem kováře Františka Bečku a on řekl, co kdybychom udělali památník," vzpomíná David Smyčka. Prostý památník byl odhalen na česko–německé bohoslužbě, která se uskutečnila pod širým nebem za účasti asi dvou desítek Němců, pamětníků.
I když ne všichni možná vítají původní obyvatele s otevřenou náručí, obnovené kontakty otevírají obci nové možnosti získání financí. Česká a německá komunita prostřednictvím sbírky a za podpory dotací a grantů opravuje kostel. Německý odkaz nesou i naučné stezky v okolí, kde turisté najdou například knajpoviště, přírodní otužovadlo, jehož název byl odvozen od jména bavorského kněze a léčitele Šebastiána Knei- ppa.