Nový teplovzdušný systém významně zvýšil komfort užívání prostor divadla, snížil hlučnost, výrazným způsobem zlepšil účinnost ohřevu a to při současném plnění hygienických norem a limitů. Teplovzdušné vytápění je nově kombinováno se systémem větrání, kdy je průběžně automaticky monitorována kvalita vzduchu a při zhoršení hygienických parametrů vzduchu je plynule měněn za čerstvý. Navíc je vzduch neustále filtrován a čištěn od pevných částic i pachů. Nový systém používá dvě špičkové vzduchotechnické jednotky vybavené automatickým filtračním zařízením s aktivním uhlíkem a dvojitou předfiltrací. Dále jednotka obsahuje výkonnou odtahovou jednotku,  systém snímačů kvality vzduchu, teplot,  vlhkosti, CO², požáru, atd.
Technika je ovládána moderním, plně automatickým řídícím systém, který je napojený na centrální dispečink Tepvos. Jeho pracovníci mají dokonalý přehled o aktuálním stavu všech parametrů v budově divadla a mohou je okamžitě přizpůsobovat požadavkům provozovatele. (tz)