Řetovské varany jsou nejen dominantou kostela svaté Máří Magdalény, ale také místní kulturní památkou. Téměř pětileté restaurování varhan nyní spěje k zdárnému konci. Svou zásluhu na tom mají také občané obce. Částkou 56 000 korun přispěli k opravě.

V roce 2016 se římskokatolická farnost v Řetové rozhodla zlikvidovat červotoče, který se ve varhanách dobře zabydlel. Po prvotním zásahu odborníků bylo však jasné, že pouhá sanace škůdce stačit nebude. Farnost proto přistoupila ke kompletnímu zrestaurování kulturní památky. O celkové náklady v hodnotě 2 289 650 korun se podělila farnost Řetová, obec, Pardubický kraj, ministerstvo kultury a také místní dárci.

Během rekonstrukce dosud došlo k opravě všech dřevěných, cínových a mechanických součástí varhan. Dnes je jejich zvuk totožný s tím, jak zněly při sestavení.

Restaurátory nyní čeká poslední fáze oprav. „Vyhlížíme lepší počasí, potom budeme štafírovat vnější stranu varhan,“ uvedl místostarosta obce Miroslav Kada. Podle něj skončí pracovníci na podzim tohoto roku.

Třídílné varhany o osmnácti rejstřících postavil Jiří Španěl z Rokytnice v Orlických horách. Se stavbou začal v roce 1828. Práci dokončil o tři roky později a 22. listopadu 1831 se varhany v Řetové poprvé rozezněly.