„Návštěvníci se mohou seznámit s výčtem druhů dravých ptáků a sov vyskytujících se na českém území. Kromě obecných informací budou ke zhlédnutí i aktuální mapy jejich výskytu vytvořené Českou společností ornitologickou," pozval na novou výstavu ředitel regionálního muzea Jiří Junek. Část expozice je smutným souhrnem toho, jaká nebezpečí číhají na dravé ptáky v dnešní krajině tolik poznamenané lidskou činností. Výstavu vytvořilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové. (rz)