Půjde o jeden z úseků, na němž dosud ochránci přírody obojživelníky odchytávali u provizorních zábran a v kbelících je přenášeli na druhou stranu silnice k rybníku.

Vybudují pevné zábrany a propustky

Trvalé řešení zafinancuje Pardubický kraj. „Předali jsme staveniště firmě, která podél komunikace ze severní strany rybníka na pozemcích obce vybuduje pevné zábrany doplněné trojicí propustků. Živočichové, kteří narazí na tuto zábranu, ji nedokážou překonat a budou putovat podél ní až k propustkům, kterými bezpečně projdou pod silnicí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který s místními ochránci přírody už několik let jedná o možnostech řešení.

Letošní záchranný transfer obojživelníků tu proběhl v dubnu a poměrně rychle, ochránci přírody přenesli víc než 7200 jedinců. Většinou se jednalo o ropuchu obecnou, ale objevoval se i čolek obecný, blatnice skvrnitá nebo skokan zelený. „Jsme velmi rádi, že v květnu 2018 začne na nejfrekventovanějším úseku u lesa výstavba trvalých zábran a propustků – podchodů, pro migraci,“ informovali ochránci přírody ze ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové.

Záchranný transfer letos zachytil 7235 obojživelníků.

Stavba vyjde na tři miliony korun

Stavba zábran má být dokončena v závěru léta 2018. Celkové náklady činí 3,3 milionu korun, z toho je 85 procent hrazeno z operačního programu Životní prostředí. Po vyhodnocení účinnosti tohoto řešení příští rok na jaře se bude jednat také o dalších úsecích. „Z pohledu naší komerční společnosti se možná jedná o zdánlivě málo významný projekt, ale jsem přesvědčená, že ochrana drobných živočichů na Zemi je důležitá. Existence žab je indikátorem, že zdejší příroda je zdravá i pro život člověka. Jsou významnou součástí ekosystému. Také si nedovedu představit, že v období migrace žab najíždím autem do jejich hejna. Stavba je výrazem respektu k tvorům, kteří žijí od pradávna vedle nás. Na tuto problematiku lze čerpat evropské peníze, a jsem ráda, že díky tomu můžeme dát žábám šanci přežít,“ konstatovala krajská radní Hana Štěpánová.

Trvalé zábrany ošetří zhruba 500 metrů vozovky po obou stranách a podle českotřebovských ochránců přírody budou sloužit nejen obojživelníkům, ale i dalším drobným živočichům celoročně.