Nový areál představuje investici ve výši 2,5 milionu korun, zhruba 1,5 milionu získala obec prostřednictvím dotace, zbytek potřebných financí pak šel z její pokladny. Areál zahrnuje hřiště s umělohmotným povrchem, na němž se může hrát volejbal, nohejbal, malý fotbal i další sporty, travnatou plochu pro dětské hry a volnočasové aktivity a asfaltovou plochu s tréninkovou stěnou. Nové sportoviště má sloužit přednostně dětem i dospělým z obce, v omezené míře pak má být pronajímáno i jiným subjektům. Slavnostního přestřižení pásky se ujal bývalý hejtman Pardubického kraje Ivo Toman, který se zasloužil o to, aby Přívrat získal na areál dotací, společně se starostou obce Miroslavem Veselým (oba na snímku Karla Pokorného). Slavnostnímu aktu přihlížel početný zástup obyvatel obce i pozvaných hostů. Ti si pak společně areál prohlédli. Hřiště začalo svému účelu sloužit hned první den. Patřilo totiž ukázkám sportů a také premiérovému turnaji v malé kopané.