Protipovodňová opatření v povodí řeky Třebovky v úseku Třebovice – Česká Třebová byla zahájena za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana a hejtmana Martina Netolického. Celkové stavební náklady na úpravy více jak pěti kilometrů toku činí 443 milionů korun a budou pokryté z dotačního programu Ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů investora, kterým je Povodí Labe. Akce by měla být dokončena v roce 2021.

Cílem investice je provést skrze Třebovice, Rybník a Českou Třebovou průtok od 16 do 51 metrů krychlových za sekundu. Toho bude dosaženo úpravou toku Třebovky, výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Tímto způsobem se upraví přes pět kilometrů řeky. Nejedná se však o celý úsek, jelikož některé úseky jsou cenné z hlediska ochrany přírody. Hnacím motorem pro řešení toku Třebovky byly povodně v roce 1997.