Vlk patřil v Orlických horách ještě před pár lety spíš do světa pověstí. Například v údolí zvaném Vlčinec prý dodnes tyto šelmy připomínají jámy a příkopy, které lidé kopali, aby je chytali. Jenže toto pro mnohé mystické zvíře je zpátky. Zatímco zastánci návratu vlků jásají, pro přírodu je to podle nich dobrá zpráva, chovatelé hospodářských zvířat jejich nadšení nesdílejí. Zkušenost s ojedinělými útoky šelem na ně už tu mají a nestojí o to, aby se situace vyhrotila jako na Broumovsku.

Zatím je pravděpodobná smečka na polské straně hor, může se však zatoulat i na českou část, do podhůří, případně i směrem k Zemské bráně na pomezí Rychnovska a Orlickoústecka.

O tom jsme psali zde:

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"
Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) uvedla, že v Podkrkonoší v posledních týdnech dochází během dne k opakovaným pozorováním jednoho či dvou vlků, kteří se přiblíží do vzdálenosti 30 až 40 metrů od člověka.

Situace podle zástupců Královéhradeckého kraje a AOPK ČR vyžaduje zvýšenou pozornost a monitoring oblasti.

Výskyt vlků na Broumovsku, kde napáchali velké škody, je doložen:

Náchodem v pondělí odpoledne projel valník s těly roztrhaných ovcí, za kterým kráčeli jako za smutečním katafalkem chovatelé ovcí. Ti chtěli veřejně upozornit na to co dokážou vlčí zuby ve stádě ovcí.
VIDEO: Farmářům došla trpělivost. Ovce jim vlci trhají na potkání

„Doporučujeme chovatelům v této lokalitě, aby zvýšili ochranu hospodářských zvířat jejich zaháněním na noc nebo ochranou pomocí člověka a pasteveckých psů. Lidé by měli mít své psy při procházkách ve volné přírodě na vodítku a v případě tzv. blízkého setkání, aby vlka vyplašili pomocí hluku, křiku, případně pomocí hozených předmětů. Jedná se o chování zřejmě mladých vlků, kteří jsou zvídaví a méně ostražití. V této situaci lze doporučit jakékoli plašící metody, které napomohou k tomu, aby vlci pochopili, že přibližovat se člověku je nežádoucí,“ upřesnil náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz. Útok vlka na člověka je však nepravděpodobný - ZDE.

Na kanálu youtube.com se i několik myslivců v Orlických horách chlubí záběry a videi vlků z fotopastí (například ZDE), důvěryhodnost záběrů a lokality však není potvrzená.

V Podkrkonoší se objevili vlci. Kraj i ochránci přírody vyzývají k obezřetnostiZdroj: KH kraj

Královéhradecký kraj prosí veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz, nebo na telefonní číslo 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně). V každé takto zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

„V každém případě je třeba, aby lidé byli při setkání s vlkem obezřetní. Snížená míra plachosti neznamená, že se jedná o krotké a ochočené zvíře. Každý by měl mít stále na paměti, že vlk je divokou šelmou a vrcholovým predátorem. Důrazně nedoporučuji snažit se vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat možnou potravu či zbytky jídla,“ doplnil náměstek Bělobrádek.

Vlci v okolí Janských Lázní
Vlci v Krkonoších opravdu jsou. Při setkání s nimi buďte obezřetní

Královéhradecký kraj se celou situací kolem výskytu problematického vlka v krajině intenzivně zabývá a po zvážení možností, které jsou v jeho kompetenci, připravuje v dané věci další kroky.

Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství nyní projednávají dosud neschválený Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Plán popisuje závažnost situace, klasifikuje chování vlka a nastavuje postupy pro bezpečnost lidí.

V této věci jedná s oběma ministry náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek, a to i cestou jednání Komise Rady KHK pro řešení problematiky vlka obecného v Královéhradeckém kraji, ve které jsou zastoupení jak subjekty z akademické či jiné odborné sféry (včetně AOPK), tak zástupci místních samospráv a chovatelů.