Část areálu po zkrachovalé textilní továrně si město ponechalo ve svém majetku, další část pak nabídlo k podnikatelským záměrům. Jedním z nich je právě vznikající centrum Vital Komplex, které sousedí s novostavbou Domu dětí a mládeže Duha.

Má se jednat o moderní zdravotnické zařízené, které pokryje poptávku po rehabilitačních službách ve městě. Během výstavby se však ukázalo, že bude nutné přistoupit ke změnám oproti loni předloženému návrhu. „Suterén objektu bude sloužit pro parkování zaměstnanců, ovšem s ohledem na niveletu budoucí komunikace a bezpečný výjezd vozidel nemůže být zcela zapuštěn do terénu. Aby projekt splnil podmínky regulačního plánu, který mimo jiné stanovuje maximální výšku budovy, musel investor oproti původnímu záměru upustit od výstavby kavárny ve třetím podlaží,“ odůvodnil podobu budovy starosta města Petr Hájek.

Do městské kasy navíc za prodej pozemků přibylo 2,36 milionu korun, cena byla tak o něco vyšší, než město žádalo ve výběrovém řízení. Práce na stavbě pracovníci zahájili loni a město počítá s dokončením do června 2022. Následovat by měl dvouměsíční zkušební provoz, který je nezbytný kvůli hygienickým předpisům. Centrum by se pro veřejnost mělo otevřít v září 2022. Do té doby budou dokončeny také veškeré nové komunikace, chodníky a kultivovaná veřejná plocha kolem nového objektu.