Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

Vedle dokončování pavilonu centrálního příjmu v Pardubické nemocnici a rozvoje areálu Svitavské nemocnice řeší Pardubický kraj ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje také generel rozvoje Orlickoústecké nemocnice, ve které byl v roce 2023 dobudován pavilon centrálního příjmu. Prioritu v rámci dalšího rozvoje nemocnice má nyní především zahájení přípravy vybudování nového stravovacího provozu.

„Naší prioritou v oblasti zdravotnictví je po dokončení centrálních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici jednoznačně nová lůžková část Svitavské nemocnice. V květnu loňského roku jsme schválili aktualizovaný investiční záměr. Ten především slučuje dvě dříve oddělené investiční etapy a zahrnuje také dílčí změny v projektu, a to na základě detailního projednání a zkušeností posledních let. Aktuální náklady investičního záměru včetně projektové dokumentace a souvisejících služeb činí necelých 1,112 miliardy korun včetně DPH. Pro letošní rok máme v krajském rozpočtu připraveno 25 milionů korun na projektování stavby, což je podle mého názoru jednoznačný signál, že s projektem počítáme a budeme dělat maximum proto, abychom byli připraveni na potenciální čerpání vhodných evropských fondů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je však dobré již nyní přemýšlet nad potenciálním rozvojem Orlickoústecké nemocnice v rámci stávajícího areálu.

Pardubický kraj, rozpočet, hejtmanství. Ilustrační foto
Kraj schválil rozpočet, víc peněz půjde vedle nemocnic hlavně do oprav silnic

„První myšlenky směřující k dalšímu rozvoji areálu jsou spojené s budováním centrálního příjmu, protože nám bylo jasné, že dojde k přesunu některých odborností a vyprázdnění pavilonů. Jejich stavba v průběhu času od vzniku nemocnice probíhala relativně živelně, což je patrné na napojování budov či obslužných komunikacích a z dnešního pohledu není vše vždy provozně přívětivé,“ řekl hejtman Netolický.

Podle náměstkyně Matouškové se v tuto chvíli jedná o zahájení debat tak, aby byl kraj do budoucna připraven a měl stanovený směr, jakým by se mohla Orlickoústecká nemocnice ubírat. „Naším cílem je zanalyzovat celý areál včetně technického stavu budov, efektivnosti využití volných ploch či řešení dopravy uvnitř nemocnice. Vše souvisí také s proměnou fungování a struktury zdravotní péče proti době, kdy nemocnice vznikala. V tuto chvíli si určitě nedáváme žádné pevné konkrétní termíny, ale chceme mít vizi podloženou konkrétními návrhy tak, aby se podle nich mohlo v případě příznivé ekonomické situace postupovat,“ řekla Michaela Matoušková.

Orlickoústecká nemocnice otevírá nový urgentní příjem.
Nemocnice, ze které si nezavoláte. Leda u padajících oken. Dočasně to vyřeší O2

Jedním z prvních kroků, by mělo být zpracování projektové dokumentace na vybudování objektu stravovacího provozu. „Stravovací provoz by se měl nacházet ve spodní části areálu v těsném sousedství pavilonu F v prostorách, kde se dnes nachází mimo jiné lékárna. Chceme v nejbližší době zpracovat investiční záměr a zahájit přípravy na zpracování projektové dokumentace na celý objekt, kde by se kromě stravovacího provozu měly nacházet také garáže, dílny či energo a datacentrum. Kromě toho řešíme také způsob zajištění ubytování, a to jak dočasného v rámci ubytovny, tak trvalejšího prostřednictvím malometrážních bytových jednotek, o čemž budeme jednat s vedením města,“ řekl hejtman Netolický.