Zájem o návštěvu projevila řada základních i středních škol, ale přišli i lidé z veřejnosti, pro které byl na odpoledne připraven bohatý zdravotnický i kulturní program včetně závěrečné projekce filmu.
Den nemocnice v Ústí nad Orlicí slavnostně zahájil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Roman Línek. Po stručné rekapitulaci zásadních změn v akutním zdravotnictví kraje se dostal k nejpalčivějším otázkám budoucnosti: „Čekají nás samozřejmě ještě velké investice, které dokončí modernizaci nemocnic, ale to nejobtížnější bude získat a stabilizovat dostatek odborného personálu, a to jak lékařů, tak sester či laborantů, techniků a dalších. Naplnění nebo nenaplnění tohoto úkolu může ovlivnit i budoucnost jednotlivých specializací v našich pěti nemocnicích," řekl Línek.
Orlickoústecká nemocnice je druhou největší nemocnicí v rámci akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že stále rozšiřuje spektrum výkonů, roste zde i počet hospitalizovaných a ambulantních pacientů. Jen v loňském roce se tu uskutečnily investice za 145 milionů korun. Bylo například kompletně zatepleno pět nemocničních budov a byl rekonstruovány operační sály. Letos bylo otevřeno moderní angiografické pracoviště, další pracoviště molekulární biologie a byla provedena první etapa rekonstrukce interny a neurologie. Na řadu z těchto míst se mohli zájemci na Dni nemocnice zajít osobně podívat. Pardubický kraj zde z pozice jediného akcionáře plánuje vybudování centrálního příjmu. (rz)