Na začátku všeho byly dvě lokality na toku řeky Potočnice, které se často potýkaly se záplavami. Často tak docházelo k vylévání vody z břehů a ohrožení rodinných domů. Obec se proto už v roce 2018 rozhodla jednat. A tak vznikl projekt Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná. Projektovou dokumentaci připravila pardubická firma ENVICONS s. r. o.

Adapterra Awards oceňuje "zelené" projekty

Protipovodňová opatření, kterou v Písečné realizovali, nyní míří do celorepublikové soutěže Adapterra Awards. Ten oceňuje inspirativní projekty, které reagují na klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště.

Z Pardubického kraje se o hlavní cenu uchází celkem čtyři zelená řešení. Kromě Písečné tak kraj reprezentuje například projekt přeměny orné půdy na mez v Holicích. Zde 5 hektarů silně obhospodařovaného pole nahradili loukou s novými ovocnými stromy.

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 101 projektů z celé České republiky. Vítězný projekt v kategorii Volná krajina získá finanční odměnu v hodnotě 100 000 korun. Vítěz z Česka se navíc může těšit na zahraniční exkurzi za dalšími inspirativními projekt za hranicemi našeho území. 

Za cenou stojí Nadace Partnerství, která mimo jiné pořádá každoroční soutěž Strom roku.

„Jde o systémový přístup, který velmi dobře zohledňuje oba extrémní důsledky klimatických změn - povodně i sucho. Při suchých obdobích zpomaluje odtok zadržením vody v aktivované boční nivě a při povodni jsou tyto prostory využívány ve formě by-passu jako odlehčovací koryta,“ vysvětlil Lukáš Řádek obchodní ředitel společnosti.

Realizaci projektu pak vysoutěžila firma elitbau s.r.o. z Brna a kolaudovat se mohlo už v srpnu 2019.

„Projekt byl z větší části financován formou dotace z Operačního programu životního prostředí, a to ve výši 7 590 194 korun. Obecní spoluúčast činila 1 423 076,“ vysvětlila starostka Hana Lipenská.

O tom, že zavedená opatření fungují se v obci přesvědčili už v červnu 2020, kdy obec zasáhly vydatné přívalové deště.

„V reálu jsme viděli, jak důležitou funkci opatření plní a snad tyto  výkyvy počasí přesvědčily i těch pár škarohlídů o tom, že investice do protipovodňových opatření byla správným rozhodnutím,“ řekla starostka obce. Téměř před rokem tedy vše zafungovalo a obec zvládla přival vody bez poškození majetku.

Realizací protipovodňových opatření však projekt zdaleka neskončil. Na místě vytvořili také koryto s tůněmi a přírodě blízké propustky. V okolí nově vzniklého koryta vysadila obec také vhodnou zeleň.

„Opatření má navíc ještě jeden pozitivní efekt a tím je sociální faktor. Úprava totiž přilákala množství občanů a dochází zde k většímu setkávání ve veřejném prostoru,“ dodal Řádek.

Policejní vůz - ilustrační foto.
V Dlouhoňovicích unesli policistu. Komu zdobí maketa strážníka garáž?