V parcích kolem zámku už v minulosti vzniklo arboretum. Novinka v přírodním areálu bude rozvíjet smyslové vnímání klientů i veřejnosti, zejména dětí. Podle ředitele domova Luďka Grätze poslouží také ke vzájemnému setkávání zdravých s hendikepovanými. „Součástí parku bude i smyslová stezka, která bude doplněná o speciální smyslové prvky umožňující smyslové prožitky na rukách i nohách pro lidi na vozíku, kteří se běžně v lese a trávě brouzdat nemohou,“ dodal Grätz. V plánu je letos vybudovat centrální část - smyslovou stezku a v následujících letech smyslový park dovybavit speciálními prvky. „Pro stavební část na letošní rok máme k dispozici finance z účelových darů a grantů a vlastní zdroj, v úhrnu zhruba 450 tisíc korun,“ upřesnil ředitel domova. Jak dodal, na pořízení speciálních prvků tato částka však stačit nebude.

Podobnou zajímavost chystají i v Ústí nad Orlicí, stezka pro bosé nohy vznikne během úprav parku v Hylvátech.