„Pro očkovací místo jsme vybrali prostory bývalé kuchyně v budově nemocnice v Hradecké ulici. Vytypované prostory jsou v přízemí budovy, přístupné budou bočním vchodem, a to přímo z parkoviště ve Vraclavské ulici vedle bývalé záchranné služby. Pouze pro vozíčkáře bude očkovací místo dostupné přes hlavní vchod do budovy,“ vysvětlil ředitel Vysokomýtské nemocnice Josef Pejchl. Očkovací místo bude sloužit obyvatelům spádové oblasti Vysokomýtska.

Pokyn zřídit a následně provozovat očkovací místo přišel od vedení Pardubického kraje v polovině února. Nejprve však bylo potřeba v nemocnici provést stavební úpravy. „Provedli jsme několik oprav a změn, aby prostory splňovaly i ty nejpřísnější požadavky. Však na nás také bedlivým okem dohlížela krajská hygiena. Nakonec se nám podařilo se stavebními úpravami termín splnit. Ve Vysokém Mýtě je spousta ochotných podnikatelů, kteří nám se změnami pomohli,“ děkoval Pejchl. Očkovat se zde bude každý pracovní den, vedení Vysokomýtské nemocnice předpokládá, že se zde denně naočkuje 80 až 100 lidí. Ti se nejdříve musí na očkování přihlásit přes centrální rezervační systém na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. „Pokud si občan zarezervuje termín k očkování ve Vysokomýtské nemocnici, je na něm, aby si na webových stránkách nemocnice zjistil bližší informace k průběhu samotného očkování. Nemusí se ovšem stresovat. Děláme vše potřebné k tomu, abychom návštěvníky očkovacího místa vhodně a dostatečně informovali a provedli celým očkovacím procesem," dodává ředitel nemocnice.

Do očkování proti onemocnění covid-19 se ve Vysokém Mýtě pustili i praktičtí lékaři. „Očkování je to jediné, co může problémy s epidemií vyřešit a vrátit nás k normálnímu životu. Jsem rád, že ve Vysokém Mýtě budeme mít očkovací místo, kam se lidé budou moci přihlásit bez obav z cestování do jiných měst. Očkovací místo ve Vysokomýtské nemocnici a očkování u praktických lékařů se vzájemně doplňují. Společně by měly pokrýt potřeby obyvatel města a okolí. Pokud bude dostatek vakcín, budeme mít pokryté očkovací služby pro všechny skupiny obyvatel,“ podotýká starosta Mýta František Jiraský.