„Červenokřižačky" patří v Mladkově dlouhodobě k nejaktivnějším skupinám. Podílíme se na nejrůznějších akcích, jako jsou přednášky z oblasti zdraví, zdravotní dozor při regionálních hasičských a sportovních soutěžích v Mladkově, zajišťování občerstvení pro účastníky těchto soutěží, úklid příkopů kolem silnice z Mladkova do Vlčkovic v rámci Dne Země, zájezdy do okolí, pěší vycházky, cyklovyjížďky, zájezdy na kulturní představení, výstavy atd. Každoročně také pořádáme sbírky ošacení, lůžkovin, domácích potřeb, hraček a knih pro Diakonii Broumov. Letošní sbírka knih proběhla v rámci projektu Sensen – Druhý život dětské knihy.
Již osmiletou tradici mají naše taneční vystoupení, se kterými premiérově vystupujeme nejprve před domácím publikem na naší Pomlázkové zábavě a posléze i po okolí. Jsme zvány i k vystoupením ve vzdálených místech při příležitosti různých obecních oslav, setkání seniorů, posezení apod.
Neusínáme ale na vavřínech a stále hledáme nové možnosti, jak oživit život v malé vesnici a zpříjemnit si další životní etapu.
Před časem jsme se doslechly o projektu Sensen a začaly jsme shánět informace o již existujících klubech Sensen v naší republice, abychom si udělaly konkrétnější představu o tomto na první pohled zajímavém projektu. A tak jsme tedy navázaly spolupráci s pracovníky pražského Konta Bariéry Mgr. Romanou Junkovou a PhDr. Zdeňkem Procházkou, kteří byli a stále jsou velice ochotní pomáhat nejen radami.
Společně jsme dospěli k názoru, že by pro nás „starší" bylo velice přínosné, kdybychom mohly uspořádat kurzy práce na počítači a používání internetu pro občany z naší vesnice.
Od myšlenky k činům nebylo daleko. Pro spolupráci jsme získaly i Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, který jsme inspirovaly a stal se krátce po nás také klubem projektu Sensen. Ředitel úřadu Oblastního spolku ČČK v Ústí nad Orlicí pan Jiří Preclík nám ochotně pomohl s administrací našeho záměru, který byl zařazen do projektu Aktivní seniorské organizace 2012 pod názvem Podpora a rozvoj počítačové gramotnosti v Mladkově. Obdržely jsme celkem 20 tisíc korun na náklady spojené s přípravou a průběhem výuky.
Také vedení obce ochotně podpořilo naši aktivitu tím, že nám bezplatně poskytlo zařízenou a vytápěnou samostatnou místnost v budově v majetku obce a zajistilo u letohradské firmy připojení k internetu. Ta se v rámci dobré obchodní spolupráce s obcí zavázala poskytovat připojení k internetu pro vzdělávání občanů zdarma, a to bez časového omezení.
Konto Bariéry zapůjčilo bezplatně šest počítačů. Ke spolupráci se nám také podařilo získat dva mladé muže z Mladkova, kteří prokázali, jak skvěle fungují mezigenerační vztahy v praktickém životě. Roman Antušek zajistil instalaci počítačů a věříme, že do budoucna bude správcem počítačů v učebně. Na pana Bohuslava Matouše práce vyžadující velkou trpělivost teprve čeká. Nabídl se, že bude lektorem, který kurzy práce na počítači a internetu povede.
A nesmíme také zapomenout na spolupráci s moderním vzdělávacím a společenským centrem Elpida Praha, ve kterém se již 20 roků setkávají senioři při nejrůznějších aktivitách – mj. i v počítačových kurzech. Toto centrum bylo jedním z prvních klubů zapojených do projektu Sensen a pro naše účely nám s velkou slevou poskytlo deset učebnic s názvem Školička internetu pro seniory.
Prvního běhu kurzu se zúčastní asi 15 žen a mužů ve věkovém rozpětí 55 – 70 let, kteří budou rozdělení do dvou skupin – začátečníci a mírně pokročilí. Každý účastník uhradí symbolický poplatek sto korun. Již teď víme, že zájem je vyšší, než je počet počítačů, které máme k dispozici. Ale protože počítače máme podle smlouvy dlouhodobě zapůjčené, určitě se postupně na všechny zájemce dostane.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří s námi od začátku spolupracují a jejichž jména jsme také uvedly v tomto hodnocení. Prokázali tak, že i s malými náklady se dají realizovat dobré nápady.
Počítačová gramotnost je nezbytným nástrojem komunikace dnešní doby a my jsme rády, že můžeme tímto způsobem přispět k jejímu šíření.

Členky Místní organizace
Českého červeného kříže Mladkov