V průběhu dvou let se podařilo zateplit i budovy základní a mateřské školy. Spolu s opravenou hřbitovní zdí střed obce zcela změnil podobu.

Budova úřadu je zateplena

O tom, že s žádostí o dotaci uspěli, se dozvěděli už v červnu loňského roku. Následovalo vypracování projektové dokumentace. „Ta obsahovala celkové zateplení konstrukce budovy, výměnu oken, dveří a vrat garážových stání. Obec Líšnice navíc rozhodla o výměně azbestové krytiny, opravě komínů a doplnění střešních prvků, včetně hromosvodu," říká k rekonstrukci starosta obce Miroslav Keprta.

Následná realizace pak přinesla několik překvapení, i tak ale vše proběhlo podle plánů. „Zbývá dokončit přístupové hlavní schodiště a bezbariérový přístup do budovy a obnovu zázemí, které využívají hlavně hasiči při konání venkovních akcí," přibližuje Miroslav Keprta.

Financování rekonstrukce proběhlo podle jeho slov s využitím operačního programu životní prostředí. Částka spolu s podporou ze Státního fondu životního prostředí může činit okolo tří milionů korun.

Bezpečnost chodců je terčem kritiky

Mezi chystanými investičními akcemi je i dostavba komunikací k novým rodinným domkům. Ta byla odložena právě kvůli možnosti využít dotační tituly na zateplení obecních budov. „Další velkou výzvou je zklidnění dopravy v obci na silnici II/312 a související realizace cyklo-
stezky a chodníků," říká starosta s tím, že Líšničtí právem kritizují zvyšující se nebezpečí pro chodce a cyklisty. „To je důsledkem nárůstu automobilové dopravy a překračování povolené rychlosti v obci," dodává Miroslav Keprta.

V obci chtějí realizovat i připravované doplnění sítě cyklostezek v úseku Žamberk – Líšnice – Nekoř s napojením na cyklostezku z Letohradu do Pastvin. „Budeme-li úspěšní v získávání dotací, jak tomu bylo dosud, máme velikou šanci docílit vyšší bezpečnosti účastníků silničního provozu," zakončuje starosta.