Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

"Obec připravuje napojení cyklostezky s chodníkem od stávajícího úseku ze Žamberka podél silnice až po obchod před hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem. Následně by pokračovala až směrem na křížení se silnicí III/31215 směrem na Nekoř,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„V tuto chvíli je připravena studie, která řeší celý úsek včetně křižovatky obou komunikací. Tímto by se mohlo vyřešit nepřehledné a nebezpečné křížení a zvýšila by se také bezpečnost chodců a cyklistů. Předpokládané náklady v tuto chvíli činí necelých 60 milionů korun s tím, že obec je připravena přes 20 milionů korun poskytnout ze svého rozpočtu s předpokladem získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí prací je kromě řešení samotné silnice také zajištění svahu a opěrných zdí. Pokud by vše šlo podle představ, tak bychom rádi zahájili práce v příštím roce s možností rozdělení na dvě etapy. Pravděpodobnost realizace by velmi výrazně stoupla v momentě, kdy by se nám podařilo změnit rozpočtové určení daní pro kraje, kdy předpokládáme, že by velká část navýšených prostředků šla do projektů v silničním hospodářství,“ sdělil hejtman Netolický, který toto téma otevřel při své poslední návštěvě v Líšnici v létě 2022.

Utíkajícího řidiče našel v lese u Bystřece policejní pes Felix.
Pirát silnic utíkal u Jablonného bos lesem před policií a usnul pod stromem

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Líšnici v úterý 12. března. Obec se nachází přibližně tři kilometry od Žamberka na frekventované silnici směrem na Pastviny a Králíky. Se starostou obce Pavlem Štefkem hovořil právě o rozvojových plánech v oblasti dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Silnici II/312 ze Žamberka na Pastviny hojně využívají také turisté a cyklisté, chodníky ale ve větší části obce chybějí.

Pardubický kraj si je podle Netolického vědom nadměrné dopravní zátěže v regionu a snaží se najít řešení. „Na začátku února jsem byl v nedaleké Písečné, kde mají obdobný problém s nákladní dopravou. Nejenom silnice mezi Letohradem a Písečnou by si zasloužila opravu a se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje hledáme možnosti, jak situaci zlepšit,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Starosta Pavel Štefek informoval hejtmana také o dalších rozvojových plánech obce. „V lokalitě za obecním úřadem a hřbitovem bychom rádi vytvořili lokalitu pro výstavbu rodinných domů a občanskou vybavenost. Zároveň plánujeme zbourání stávající hospody u kostela, která není v dobrém stavebně-technickém stavu a chceme řešit výstavbu na zelené louce na vhodnějším  místě než nyní v zatáčce u hlavní silnice,“ řekl starosta Štefek, který s hejtmanem hovořil také o rekonstrukci silnice ze Žamberka směrem na Klášterec nad Orlicí, která prochází místní částí Zakopanka.

Mohlo by vás zaujmout: Zakrojit, přivonět, ochutnat. V Litomyšli se utkali nejlepší mladí pekaři Česka