A tak když se po 18. hodině z rádia rozezněly koledy, náš sbor složený z kroužku dětí SDH, rodičů, členů SDH a občanů obce začal zpívat a ve zpívání pokračoval i po odeznění koled z rádia. Po celou dobu naše milé kolegyňky podávaly vánoční cukroví, pro zahřátí výborný punč a pro děti horký čajík. Všem účastníkům se společné zpívání a sousedské poklábosení moc líbilo a příslibem jsme si slíbili, že se za rok už tradičně u vánočního stromečku zase sejdeme.
Rádi bychom poděkovali panu starostovi obce za zapůjčení hasičského vozidla LIAZ pro osvětlení všech přítomných. Též děkujeme všem, kdo se na akci podílel.
A na závěr nám dovolte vás srdečně pozvat na již tradiční 10. koncert Vánoční Vigilie v místním kostele dne 23.12.2014 od 18:00 hod.

nadšenci z Lichkova