Jaký je váš vztah ke krajině, která vás obklopuje?
Od svého narození žiji 55 let v naší obci. Vystudoval jsem SZTŠ obor chovatel a pěstitel, se zemědělstvím a údržbou krajiny jsem přímo spjat. Více jak 30 let jsem členem ČMMJ. Jak vyplývá z tohoto stručného životopisu, můj vztah ke krajině je velice blízký a dá se říci, že se jedná o srdcovou záležitost.

Když byste měl objektivně zhodnotit klady a zápory výstavby VTE ve vaší obci, které byste uvedl?
Klady: výroba čisté energie, ekonomický přínos do rozpočtu daňově diskriminované obce. Zápory: v krátkém časovém období (15 let) částečný zásah do krajiny.

Které jsou ty hlavní argumenty, jež vás přesvědčují pro výstavbu?
Ekonomický přínos.

Kolik větrníků má na katastru obce vyrůst? Je to číslo konečné?
Čtyři kusy – zakotveno – vymezením těchto ploch při Komplexní pozemkové úpravě – rozhodnutím zastupitelstva – pozemkového úřadu.

Co konkrétně výstavba VTE obci přinese, ať jde o odměnu za každý větrník, případně další výnosy? Jaký bude konečný výnos pro obec?
Předpokládaná odměna za 1 VTE 200 000,- Kč ročně x 4 ks = 800.000,- Kč po dobu 8 let. 1 VTE 400 000,- Kč ročně x 4 ks = 1.600.000,- Kč po následující dobu 7 let. Celkem 17 600 000,- Kč za 15 let provozu VTE. Uvedená čísla jsou vypočtena na základě ekonomické projekce založené na dvouletém měření povětrnostních podmínek v místě budoucí stavby. V praxi bude odvozena od reálné výroby elektrické energie. Pro případ bezvětří nebo dlouhodobé odstávky z provozu je stanovena minimální odměna ve výši 110 000,- Kč za jednu VTE.

Domníváte se, že informovanost obyvatel obce byla dostatečná? Čím si vysvětlujete, že se lidé začali výrazněji angažovat až nyní?
V začátcích tohoto záměru výstavby VTE probíhalo internetové hlasování na internetových stránkách obce v období 06.10. 2006 do 26. 08. 2007, veřejné projednání záměru výstavby na sále OB 22. 08. 2007 a dne 1. 09. 2007 se konal pro občany autokarový zájezd do prostoru velkých VTE - Pavlov u Jihlavy. Současná angažovanost lidí je převážně z jiných regionů a obcí, jsou to různá sdružení občanů a některých uskupení. Z řad občanů naší obce se jedná převážně o jednotlivce.

Můžete vyloučit spekulaci, že máte z investice osobní prospěch? Veřejnost poukazuje na to, že obec dostala milion korun. Pokud je to pravda, jak byly prostředky využity?
Osobní prospěch, toto je zavádějící stav, vnímám to velice citlivě a kategoricky to odmítám. Jsem jako zástupce obce členem dozorčí rady SYNERGION Hraniční vrch, a.s. , která vyhrála výběrové řízení na výstavbu VTE. Cituji ze smlouvy „čl. IV. odst. 1 – Za účelem posílení kontrolní pravomoci obce Lichkov vůči společnosti SYNERGION Hraniční vrch, a.s., se strany dohodly, že nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu této smlouvy bude zástupce určený obcí Lichkov zvolen za člena dozorčí rady SYNERGION Hraniční vrch, a.s.“ Na základě smlouvy o spolupráci jsme obdrželi zálohu na odměnu obce ve výši 1 milion korun. Tato částka je uložena na účtu obce a bude použita na financování výstavby kanalizace a ČOV v obci.

Dovedete si představit referendum na téma výstavba VTE ve vaší obci? Jaké sankce by pro obec plynuly z odstoupení od smlouvy?
Referendum v obci proběhlo 8. 9. 2007 s 56,69% účastí a výsledkem 91,81% pro výstavbu a 8,19 % proti výstavbě. Na základě výsledků platného referenda o odstoupení od smlouvy neuvažujeme.