Pečovatelskou službu si obyvatelé mohou objednat u Oblastní charity Nové Hrady.
V objektu, který byl v sobotu vysvěcen, je osm bezbariérových bytů s kuchyňkou a sociálním zařízením. Senioři mohou využít i připojení na internet.