Jednatel Technických služeb Vladimír Skalický se seznámil s podněty a přáními občanů města a navrhuje přemístit stávající mobiliář z centra takto: „Lavičky, které jsou nyní na náměstí J. M. Marků a na přilehlých veřejných prostranstvích samozřejmě nevyhodíme. Plánujeme jejich využití na městském hřbitově, v aleji na ulici Dobrovského, na sídliště za bývalými papírnami a podobně. Starší lavičky, které jsou na těchto místech ´posuneme´ více k okrajům města jako například k cyklostezkám nebo do Obory. Podobně naložíme i s používanými odpadkovými koši a stojany na kola."
A kdy budou nové lavičky na místě? „Dle zadávací dokumentace by měl být nový mobiliář rozmístěn v průběhu listopadu, nejedná se o administrativně náročnou veřejnou zakázku, proto jsem přesvědčena, že nových laviček se dočkáme před začátkem zimy a naplno je budou moci občané užívat s prvním jarním sluníčkem. Ráda jsem i za to, že se zvýší počty laviček na sídlištích," uvedla starostka Stanislava Švarcová. (pb)