Pamětní medaile byla letos z rozhodnutí rady města udělena sedmi lidem. Za dlouholetou práci při každoroční přípravě dálkového pochodu Lanškrounská kopa ji získal Zdeněk Beran. Za obětavý přístup a dlouholetou práci se seniory byla udělena Michaele Kráčmarové. Dalším z oceněných byla lékařka Karla Pelantová, medaili získala za významnou, dlouholetou a trpělivou práci v oblasti praktického lékařství. Františku Teichmanovi byla
udělena za vzornou reprezentaci města v soutěži o nejlepší městská periodika. Za významnou, dlouholetou a trpělivou pedagogickou práci Lanškroun ocenil i Jana Zezulu. Pamětní medaili převzal také Jan Střecha, vyznamenán byl za pedagogickou činnost, dlouholetou práci pro samosprávu a rozvoj kultury ve městě.
Mezi oceněnými je i Stanislav Svetlík, tomu byla pamětní medaile udělena za obětavou a dlouholetou práci s občany zdravotně a tělesně postiženými.
Jak konstatovala lanškrounská starostka Stanislava Švarcová, ocenění svoji práci vykonávají nadstandardním způsobem: „Svým nasazením, odborným i lidským, mohou být příkladem ostatním," podotkla. Od roku 2000 obdrželo pamětní medaili už přes sto osobností.

Z udělování pamětních medailí v Lanškrouně.