„Chceme vyvolat diskuzi a přimět zodpovědné osoby k zásadnímu přehodnocení přístupu, který k takto významné investici mají. Naším společným cílem má být architektonicky i funkčně precizní kulturní dům v Lanškrouně. Dosavadní uspěchaná rozhodnutí nesou znaky nepřipravenosti, neodbornosti a netransparentnosti," jsou přesvědčeni autoři výzvy. „Výsledný projekt ovlivní možnosti kultury ve městě na padesát až sto let," upozorňují.

Na veřejné diskuzi pravděpodobně nebudou čelní představitelé města. Rada města avizovala, že v době, kdy „několik občanů pořádá veřejnou diskuzi", bude mít pracovní povinnosti na dlouho plánované valné hromadě Technických služeb. Na kritický List zareagovala vydáním prohlášení. Popisuje v něm dění kolem Společenského domu a své dosavadní aktivity. Kritiku odmítá: „Rada města konstatuje, že kritiku přípravy rekonstrukce Společenského domu považuje za ryze účelovou a politicky motivovanou a prohlašuje, že se Společenský dům staví pro občany, nikoliv proti nim."

Vypracování studie na rekonstrukci Společenského do-mu město zadalo architektovi Ladislavu Vlachynskému z brněnského Atelieru 90. Ateliér jako jediný účastník vyhrál výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a nyní pracuje na projektu. Dokončen má být do 15. 6. „Dílčí výstupy od architektů očekáváme v druhé polovině dubna. Budou postupně konzultovány s vedením města a kulturní komisí. Finální verze projektu bude představena veřejnosti, termín včas oznámen," sdělilo vedení města.