Letohradská farnost má „adoptovaných" a každoročně podporuje dvanáct indických dětí. S hrazením příspěvků farnosti pomáhá veřejná sbírka. Odstartovala v minulých dnech. „Od listopadu mohou zájemci v Letohradu přispět do sbírky na podporu vzdělání indických dětí. Právě vzdělanost je důležitá pro budoucnost dětí i celé země," uvedla za organizátory sbírky Iva Marková z Oblastní charity. Pokladničky byly rozmístěny v kostelech v Letohradu, na Orlici, v Lukavici a v Mistrovicích. Do konce února 2017 je možné přispět také ve středisku Oblastní charity v Letohradu.

„Pět tisíc korun pokryje roční náklady na studium jednoho dítěte. V loňské sbírce se vybralo 80 494 korun, z toho 60 000 korun bylo použito na zaplacení nákladů na další rok studia dvanácti dětem, které podporuje letohradská farnost, zbývajících 20 494 korun bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro děti, které jsou bez dárce," ohlíží se za minulým ročníkem sbírky Iva Marková.

O pozitivních dopadech Adopce na dálku Deník před časem mluvil i s ředitelem Arcidiecézní charity Praha Jaroslavem Němcem. „Školáci docházkou získají dětství, protože jinak by museli odmala tvrdě pracovat. Důležitá pro dítě bývá také komunikace s kolektivem a na rozdíl od svých rodičů umí číst a psát, což je do života obrovský vklad," podotkl v rozhovoru.