Důvodem je narušení stability silničního tělesa vozovky. „Uzavřený je úsek silnice II/315 v úseku od mostu k vlakovému nádraží po křižovatku s ulicí Sokolskou u UOtexu,“ informovala ústecká radnice s tím, že objízdná trasa po vozidla nad 7,5 t ve směru od Ústí nad Orlicí je vedena po mostě k vlakovému nádraží, dále po místní komunikaci ulice Sokolská a u UOtexu na silnici II/315 ulice Pražská. Dále upozorňují, že je stále trvalým dopravním značením omezen vjezd aut nad 10 metrů.