Související naleznete vpravo…

Deník vyšetřování dlouhodobě sleduje, už dříve státní zástupce Pavel Kačírek uvedl, že „o pochybeních není pochyb“. Nesrovnalosti však prý aktéři vysvětlili. Vyšetřování se proto zaměřilo především na zkoumání, zda v případu nebyl nějaký „černý úmysl“. „Z dosavadních výsledků šetření vyplývá, že všichni konali, aby město mělo zisk, ale nevyšlo to. Neprokázalo se, že by tam byl zištný úmysl obohatit Komerio nebo poškodit město,“ uvedl v září Pavel Kačírek. To byl ještě rozhodnut případ uzavřít do konce října.

Nyní je všechno jinak. Podle člověka obeznámeného s případem se v materiálech podařilo „něco“ najít, takže celý případ nakonec možná skončí překvapením. Nová zjištění by dokonce mohla mít trestní charakter. Konečný scénář by proto mohl vypadat následovně: bude konstatováno, že jednání jednoho z aktérů bylo trestným činem, ale vzhledem k časovému odstupu už nemůže být zahájeno jeho trestní stíhání…

Historie případu se začala psát na počátku roku 2000, kdy se město rozhodlo zhodnotit 10 milionů korun na burze prostřednictvím brokera, jímž byla společnost Komerio, brokerský dům Konečný, a. s.

Smlouvu o půjčce zastupitelstvo města posvětilo 9. února, miliony ale odešly už 3. února, kdy příkaz k úhradě podepsal podle důkazu předloženého Kalousem tehdejší místostarosta Vladimír Nožka. I samotná smlouva o půjčce byla podepsána až po zastupitelstvu, i když se v ní věřitel – město - zavazuje poskytnout částku nejpozději do 26. ledna 2000. Kroky učiněné bez souhlasu zastupitelstva se městu letos vymstily znovu, když Nejvyšší soud konstatoval, že část pětimilionového dluhu Komeria, která byla převedena na jednoho z jeho aktérů, není vymahatelná. Smlouva o postoupení pohledávek je totiž podle konstatování soudu neplatná z toho důvodu, že byla uzavřena dříve, než o tom rozhodlo zastupitelstvo města.