Prezence účastníků začne v poledne, turnaj bude zahájen o hodinu později. Přihlášky budou přijímány na místě až do naplnění kapacity sálu. Hrát se budou  čtyři kola po padesáti minutách, zahájení a ukončení hracího kola bude oznámeno zvukovým signálem. Místa u hracích stolů určí „karbaníkům“ před zahájením každého kola počítač. Vítězem turnaje se stane hráč s nejvyšší vyhranou částkou po čtvrtém kole, stejným způsobem se stanoví pořadí na dalších místech. Pořadatelé srdečně zvou všechny vyznavače „čertových obrázků“. (re)