„Vyměňujeme všechny rozvody, zavádíme topení plynem namísto akumulačních kamen a přistavujeme ještě zadní trakt, kde vznikne jedna učebna navíc. Do Vánoc chceme mít vše hotové, děti budou zatím přestěhované v kulturním domě,“ vysvětlil starosta obce Václav Filip. Kromě toho tu chystají i kanalizaci.

Projekt na kanalizaci je i díky kraji hotový, ale obec na ni shání dotační peníze od státu, protože finanční náročnost převyšuje i dlouhodobé možnosti obce. Do budoucna tu chtějí také rekonstruovat sokolské hřiště a postavit novou školku ve svahu vedle školy. „V minulých třech letech šlo do Jamného z krajského rozpočtu více než 700 tisíc korun. Přispívali jsme na opravu budovy obecního úřadu, na opravy mostů i na projektovou dokumentaci k centrální kanalizaci. Pravidelně také pomáháme místní farnosti s rekonstrukci oltářní architektury v kostele Nejsvětější Trojice. Také letos jsme podpořili částkou 50 tisíc korun pokračující opravu hlavního oltáře a lunetové výzdoby a jednáme o místní obecní kapličce,“ sdělil náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.